รูปกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมเกษียณอายุ
เข้าร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุของครูโรงเรียนเมืองที่ โรงแรมทวินโลทัส


กิจกรรม อาเซียน
กิจกรรมวันไหว้ครู
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30-1กันยายน 2555
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ประวัติของฉัน

รูปภาพของฉัน
นางสาว วาสนา นวลนิ่ม รหัส 5111103015 หลักสูตรคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช